top of page

De Bijlenga Stichting

 

De A. Bijlenga Stichting houdt zich, binnen de provincie Friesland, bezig met het financieel ondersteunen van hen die door lichamelijke of geestelijke gebreken of andere ongunstige omstandigheden niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen.

 

Hulpbehoevenden, ouders of instanties kunnen zich richten tot de stichting met een verzoek om een financiële bijdrage in de kosten die zij moeten maken vanwege een beperking van henzelf, van hun kind of van degene die zij bijstaan, zolang zij maar in Friesland woonachting zijn. Er kan zowel voor kinderen als voor volwassenen een bijdrage worden aangevraagd.

bottom of page