top of page

Het bestuur

De A. Bijlenga Stichting houdt zich, binnen de provincie Friesland, bezig met het financieel ondersteunen van hen die door lichamelijke of geestelijke gebreken of andere ongunstige omstandigheden niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen. 

Achter de organisatie van de Bijlenga Stichting zit een team van bestuurders. Hieronder wordt toegelicht wie dit zijn en welke rol ze hebben.

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:

 

Voorzitter: de heer G.J. Meelker

Penningmeester: de heer A.F. van Keulen

Secretaris: de heer. P. de Haan

Algemeen lid: mevrouw M. Van Beers

Algemeen lid: de heer J. Dijkstra

 

Twee van de vijf leden dienen lid te zijn van het Humanistisch Verbond. In de huidige samenstelling zijn dit mevrouw M. Van Beers en de heer J. Dijkstra.

 

Beloningsbeleid bestuurders:

De A. Bijlenga stichting kent haar bestuurders geen vergoeding toe. Er kan er wel een onkostenvergoeding worden toegekend.

bottom of page