Het bestuur

Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:

 

Voorzitter: de heer G.J. Meelker

Penningmeester: de heer A.F. van Keulen

Secretaris: de heer. P. de Haan

Algemeen lid: de heer T. van Gunst

Algemeen lid: de heer J. Dijkstra

 

Twee van de vijf leden dienen lid te zijn van het Humanistisch Verbond. In de huidige samenstelling zijn dit de heer T. van Gunst en de heer J. Dijkstra.

 

Beloningsbeleid bestuurders:

De A. Bijlenga stichting kent haar bestuurders geen vergoeding toe. Er kan er wel een onkostenvergoeding worden toegekend.

​© 2013 A. Bijlenga Stichting/ontwikkeld door Nynke Yong en bijgewerkt door Froukje Schaaf