top of page

Financiële verantwoording

U kunt via de volgende links de financiële verantwoordingen downloaden als PDF:

2022 financiële verantwoording.pdf

2021 financiële verantwoording.pdf

2020 financiële verantwoording.pdf

2019 financiële verantwoording.pdf

2018 financiële verantwoording.pdf

2017 financiële verantwoording.pdf

2016 financiële verantwoording.pdf

 

2015 financiële verantwoording.pdf

2014 financiële verantwoording.pdf

2013 financiële verantwoording.pdf

2012 financiële verantwoording.pdf

De werkzaamheden van de A. Bijlenga Stichting bestaan uit het toekennen van een financiële bijdrage overeenkomstig de doelstelling en een aantal criteria. In het verleden zijn bedragen uitgekeerd aan onder andere:

 

  • Stichting SUN Friesland voor een bijdrage in zwemleskosten

  • Stichting Sport Fryslân voor twee projecten in de gehandicaptensport

  • Diverse uitkeringen aan Stichting MEE voor onder andere twee rolstoelbussen

  • It Twaluk voor een schoolreis voor gehandicapte kinderen

  • Sailwise voor een zeilkamp voor gehandicapte kinderen

  • Stichting Leergeld Leeuwarden voor ondersteuning voor leermiddelen voor kinderen uit gezinnen die anders niet de basis opleiding zouden kunnen krijgen

  • Ergo Actief voor een bouwkundige aanpassing van een slaapkamer

  • It Lysket voor een bijdrage in de (ver-)bouw van een aangepaste voorziening voor gehandicapte kinderen

  • Diverse particulieren voor onder andere een rugdrager.

bottom of page