top of page

Financiële verantwoording

De werkzaamheden van de A. Bijlenga Stichting bestaan uit het toekennen van een financiële bijdrage overeenkomstig de doelstelling en een aantal criteria. In het verleden zijn bedragen uitgekeerd aan onder andere:
 
Stichting SUN Friesland voor een bijdrage in zwemleskosten
 
Stichting Sport Fryslân voor twee projecten in de gehandicaptensport
 
Diverse uitkeringen aan Stichting MEE voor onder andere twee rolstoelbussen
 
It Twalûk voor een schoolreis voor gehandicapte kinderen
 
Sailwise voor een zeilkamp voor gehandicapte kinderen
 
Stichting Leergeld Leeuwarden voor ondersteuning voor leermiddelen voor kinderen uit gezinnen die anders niet de basis opleiding zouden kunnen krijgen
 
Ergo Actief voor een bouwkundige aanpassing van een slaapkamer
 
It Lysket voor een bijdrage in de (ver-)bouw van een aangepaste voorziening voor gehandicapte kinderen

​Diverse particulieren voor onder andere een rugdrager.

Eén van de projecten bij Humanitas Leeuwarden is BOR (begeleide omgangsregeling). Om een veilige plaats voor ouder en kind te waarborgen op neutraal terrein is er in Leeuwarden een “omgangshuis”. Dit bevindt zich op het terrein van Friesland College “kids first” en heeft ook een veilige tuin voor de kinderen.

Voor deze tuin heeft de Bijlenga Stichting een speeltoestel gefinancierd

image.png
bottom of page